Aktuality

free image

Koncom júna 2014 bola podpísaná zmluva o nenávratný finančný príspevok na nákup inovatívnej výrobnej technológie. Plánované ukončenie projektu je december 2014. Viac informácií v sekcii Projekt EU.

Verejné obstarávanie

Informácie k verejnému obstarávaniu nájdete v profile verejného obstarávateľa

26.03.2015 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom:
(dátum zverejnenia: 26.3.2015) zmluva, príloha č.1, príloha č.2
Dodatok č.1

Naše produkty

Výrobný program našej spoločnosti

  • - Výroba bioenergetických čipov
  • - Výroba bioenergetických granúl
  • - Výroba bioenergetických roztokov
  • - Výroba bioenergetických olejov

O nás

image

Spoločnosť Gondor, s.r.o. je mladá spoločnosť založená v roku 2010. Firma je nástupnícka spoločnosť a postupne preberá všetky aktivity zakladateľa spoločnosti Mgr. Petra Banduru, ktorý predtým pôsobil ako Mgr. Peter Bandura – Bandura Consulting. Od svojho vzniku investovala spoločnosť do výskumných a vývojových aktivít v oblasti efektívnych alternatívnych foriem liečby. Majiteľ spoločnosti investoval do intenzívneho vzdelávania a získavania špecifického know-how. Počas jej existencie nadviazala úzku spoluprácu predovšetkým s francúzskym inštitútom École de Médecines Traditionnelles Orientales, Asociáciou orientálnej medicíny a akupunktúry v Ho Chi Minh vo Vietname a nemeckým Inštitútom regulačnej medicíny, ktoré súvisia s vývojom špecifických bioenergetických preparátov vyvíjaných spoločnosťou Gondor. Od roku 2012 vyvíja spoločnosť marketingové aktivity na propagáciu homeopatických/biorezonančných produktov.

Naše produkty

Výroba biorezonančných preparátov.

Energetické preparáty

Preparáty sú podľa náročnosti výroby a cenovej politiky delené do dvoch skupín.

image

Preparáty sú vyrábané jednak na mieru - individualizované podľa možností s využitím vlastného frekvenčného vzoru slín / krvi / problémového orgánu.

Preparáty s požadovanou terapeutickou funkciou – preparáty na desenzibilizáciu od alergickej reakcie na pele, prach, chlad, slnko, potraviny (kravské mlieko, pšenica, bielok, salicyláty, mäso, konzervačné látky,..), plesne, apod., preparáty na podporu funkcie pečene, lymfatického systému, hormonálneho systému, frekvencie prírodných fytohormónov, preparáty pôsobiac protistresovo, apod.

Informácie o realizovanom projekte

image      image

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do vašej budúcnosti

Názov realizovaného projektu:Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Gondor, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie

Názov a sídlo prijímateľa: Gondor, s.r.o., Slovenská 14, 080 01 Prešov

Dátum začatia realizácie projektu: 27.03.2015
Dátum skončenie realizácie projektu: 31.08.2015
Miesto realizácie: Pod Furčou 7, Košice 040 01
Schválená výška NFP: 51 416,40 EUR

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Gondor, s.r.o. prostredníctvom inštalácie progresívnej inovatívnej technológie

  • Špecifické ciele:
  • - Obstaranie inovatívnej technológie
  • - Nárast tržieb a pridanej hodnoty
  • - Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu
  • - Znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie

Východiskový stav: Zámerom firmy je neustále zvyšovať pridanú hodnotu a kvalitu svojich produktov a služieb a zvyšovať image spoločnosti.
Stav po realizácii projektu: Navrhovaný projekt napomôže spoločnosti Gondor, s.r.o. držať krok so súčasnými najmodernejšími trendmi v oblasti výroby bioenergetických preparátov, čím si zabezpečí konkurencieschopnosť nielen na miestnom trhu.

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk / www.opkahr.sk / www.siea.gov.sk

Kontakt

Gondor, s.r.o.

Sídlo

Slovenská 14
080 01 Prešov
Tel: 0915 960 819

Prevádzka Košice

Pod Furčou 7
Košice-Dargovských hrdinov